Kolektory danych a paragony dla klientów

Kolektory danych
Kolektory danych

Każdy przedsiębiorca, którego miesięczny dochód z racji prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących własnej działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, przekracza kwotę 20 tysięcy zysku, zobowiązany jest do odprowadzenia podatku przez zainstalowanie kasy rejestracyjnej, znane jako Kasy fiskalne, do których warto zakupić Kolektory danych. Właściciel firmy ma obowiązek zadbać, by każda transakcja z klientem została przypieczętowana wydrukiem paragonu lub faktury na życzenie klienta, które należy następnie wydać nabywcy.

Oznacza to, że podstawowym dokumentem potwierdzającym sprzedaż rejestrowaną w kasie fiskalnej jest paragon. Nabywca usługi lub produktu firmy ma jednak możliwość prosić o wydruk faktury. Prawo do faktury przysługuje klientowi w okresie do 3 miesięcy po dokonaniu zakupu na kasy fiskalne i Kolektory danych. Sprzedawca w tym okresie zobowiązany jest spełnić żądanie klienta. W takim wypadku podatnik drukuje fakturę, której jeden egzemplarz trafia do klienta, a drugi zostaje wraz z dołączonym do niego paragonem fiskalnym. Istnieje kilka odstępstw, które zawarte są w art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT, lecz by je rozpatrzyć potrzebna jest głębsza analiza i szersza interpretacja tematu. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku sprzedaży usługi innemu przedsiębiorcy. W takim wypadku zazwyczaj wystawia się fakturę i na jej podstawie finalizuje się transakcję. Przedsiębiorcy mają w zwyczaju wręczać sobie tylko faktury, wynika to z innych rozliczeń. Paragon fiskalny jest zazwyczaj bardziej niezobowiązującym udokumentowaniem transakcji, kiedy faktura stanowi bardziej wartościowy dokument.

Warto dbać o to, by nie pozbywać się zbyt szybko paragonów. Są ona niezbitym dowodem kupna towaru. Na paragonie znajdują się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące danych sprzedawcy, u którego kupiliśmy usługę: nazwę firmy o raz adres placówki lub placówek, a także danych dotyczących naszych zakupów, a więc co kupiliśmy i za jaką kwotę. Kasy fiskalne i Kolektory danych umożliwiają nam wydruk dokumentu, który jest niepodważalny np. w przypadku niezgodności ceny lub próby oszustwa, jak i w przypadku reklamacji, dlatego tak ważne jest, by zachować dowód zakupu.

Jedno przemyślenie nt. „Kolektory danych a paragony dla klientów”

Możliwość komentowania jest wyłączona.