Kolektory danych a paragony dla klientów

Kolektory danych
Kolektory danych

Każdy przedsiębiorca, którego miesięczny dochód z racji prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących własnej działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, przekracza kwotę 20 tysięcy zysku, zobowiązany jest do odprowadzenia podatku przez zainstalowanie kasy rejestracyjnej, znane jako Kasy fiskalne, do których warto zakupić Kolektory danych. Właściciel firmy ma obowiązek zadbać, by każda transakcja z klientem została przypieczętowana wydrukiem paragonu lub faktury na życzenie klienta, które należy następnie wydać nabywcy. Czytaj dalej Kolektory danych a paragony dla klientów